Duszpasterze

W naszej parafii posługują Księża:

 

Proboszcz:      Ks. Wiesław Piś (od 2017 roku)

Wikariusz:         Ks. Sebastian Dziedzic (od 2023 roku)

  Ks. Konrad Durma (od 2023 roku) 

Rezydent:            Ks. prałat Marian Kondysar 

Poprzedni kapłani posługujący w naszej parafii:

ks. Marcin Czajka – wikariusz do roku 2023

Ks. Marek Walczak – wikariusz do roku 2023

Ks. Mariusz Wasil – wikariusz w roku 2019

Ks. Mateusz Kozieł – wikariusz w latach 2016-2019

Ks. Grzegorz Marzec – wikariusz w latach 2018-2019

Ks. dr Bogdan Krempa – rezydent w latach 2008 -2018

Ks. Marcin Hanus – wikariusz w latach 2017-2018

Ks. prałat Marian Kondysar – proboszcz w latach 2004-2017

Ks. dr Wojciech Kania – wikariusz w latach 2015-2017

Ks. Mariusz Gorczyca – wikariusz w latach 2013-2016

Ks. Piotr Niewrzałek – wikariusz w latach 2012-2015

Ks. Marek Tkacz – wikariusz w latach 2010 -2013

Ks. Piotr Madej – wikariusz w latach 2009-2012

Ks. Jerzy Bisztyga – wikariusz w latach 2009-2010

Ks. Jacek Paluch – wikariusz w latach 2005-2009

Ks. Grzegorz Stadnik – wikariusz w latach 2001-2009

Ks. Adam Pikula – wikariusz w latach 2001-2005