Podziękowanie

Podziękowanie za wsparcie akcji charytatywnej „Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwać zimę”. pełna treść podziękowania