Wytyczne dotyczące uczestnictwa w Mszach Świętych

Komunikat Proboszcza Parafii Świętej Rodziny w Trześni

Mając na uwadze wprowadzenie w całym kraju zagrożenia epidemicznego i w trosce duszpasterskiej o powierzonych parafian jako Proboszcz postanawiam:

1. W naszym kościele podczas Mszy Świętej może być maksymalnie 50 osób, które mają obowiązek zachować bezpieczną odległość między sobą.

2. Korzystając z dyspensy księdza Biskupa Ordynariusza zachęcam do pozostania w niedziele w domu, a we Mszy św. uczestniczyć przez środki masowego przekazu/ TV, radio/.

3. W niedzielę porządek Mszy Świętych pozostaje bez zmian.

4. Terminy Drogi Krzyżowej pozostają bez zmian z zachowaniem zasady, że nie może być w kościele w jednym czasie więcej niż 50 osób.

5. Podczas Mszy św. Znak pokoju przekazujemy sobie poprzez ukłon, nie podajemy sobie ręki,

6. Odwołane są wszystkie spotkania duszpasterskie.

7. W mocy obowiązywania pozostają inne zalecenia wydane przez władze kościelne i państwowe.

8. Przez całe wieki w trudnych doświadczeniach nasi ojcowie uciekali się do modlitwy. Wszystkie rodziny naszej parafii proszę o modlitwę w intencji nawrócenia dla świata, ustania epidemii, potrzebne łaski dla personelu medycznego. Dla chorych o zdrowie, a dla zmarłych o życie wieczne. Zachęcam do indywidualnej adoracji w świątyni w ciągu tygodnia.

Ks. Wiesław Piś
Proboszcz

Może Ci się również spodoba