Podziękowanie z OSP Sokolniki

OSP SOKOLNIKI                                      Sokolniki, dn. 22.12.2017r.

 

 

 PODZIĘKOWANIE

 

Zarząd oraz druhowie OSP Sokolniki serdecznie dziękują za zrozumienie, miłe i życzliwe przyjęcie strażaków kolportujących kalendarze naszej jednostki w Waszych domach.

Środki pozyskane z przeprowadzonej akcji pozwolą nam na uzupełnienie braków w wyposażeniu oraz realizacji zadań statutowych.

Jednocześnie składamy wszystkim mieszkańcom Sokolnik zdrowych, spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia,     a nowy 2018 rok niech przyniesie wszystkim dobre zdrowie, wszelką pomyślność , a nade wszystko błogosławieństwo Bożej Dzieciny.

 

                                                                           Zarząd

                                                                  Prezes OSP Sokolnik
Zbigniew Baran

 

Na uroczystość pożegnania „Starego roku” serdecznie zapraszamy druhów strażaków z poszczególnych jednostek OSP ze swoimi pocztami sztandarowymi.

Tel.kontaktowy : 530-861-151

Może Ci się również spodoba