TO JEST CIAŁO MOJE ZA ŻYCIE ŚWIATA – IV Diecezjalny Kongres Eucharystyczny